SEB GROUP

CHẤT LƯỢNG - UY TÍN - HÀI LÒNG LÀ TIÊU CHÍ HÀNG ĐẦU CỦA SEB GROUP.

 
Showing 28-36 of 73 items.
CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 2X

CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 2X

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 3X

CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 3X

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 3X+1X

CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 3X+1X

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 4X

CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 4X

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
Dây đôi mềm ovan, cách điện và vỏ PVC 90 °C không chì VCmo – LF - 450/750V

Dây đôi mềm ovan, cách điện và vỏ PVC 90 °C không chì VCmo – LF - 450/750V

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
CÁP KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG MỀM, CÁCH ĐIỆN PVC 105 °C VCm/HR-LF – 0,6/1 kV

CÁP KHÔNG VỎ, RUỘT ĐỒNG MỀM, CÁCH ĐIỆN PVC 105 °C VCm/HR-LF – 0,6/1 kV

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
DÂY CÁP ĐIỆN BỌC NHỰA PVC

DÂY CÁP ĐIỆN BỌC NHỰA PVC

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC CV – 0,6/1 kV

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC CV – 0,6/1 kV

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC CVV – 300/500 V

CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ PVC CVV – 300/500 V

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết