Dây cáp điện hạ thế

AXV/DATA − 0,6/1 kV & AXV/DSTA − 0,6/1 kV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC

Mua ngay

Thông tin sản phẩm

  • Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
  • Rated voltage U0/U: 0,6/1 kV.
  • Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
  • Test voltage: 3,5 kV (5 minutes).
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 90OC.
  • Maximum conductor temperature for normal operation is 90OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 250oC.
  • Maximum conductor temperature for short-circuit (5s maximum duration) is 250OC.

Liên hệ ngay Hotline: 0915 355 777 để nhận được tư vấn & nhận báo giá tốt nhất

5.1 - CÁP AXV/DATA - 1 LÕI.                                                              AXV/DATA CABLE – 1 CORE.

 

Ruột dẫn - Conductor

   Chiều dày cách điện danh định

    Chiều dày băng nhôm danh định

  Chiều dày vỏ danh định

Đường kính tổng gần đúng (*)

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

  Tiết diện danh định

Kết cấu

  Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

  Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal area

Structure

Approx.conductor diameter

  Max.DC resistance at 200C

 Nominal thickness of insulation

 Nominal thickness of aluminum tape

 Nominal thickness of sheath

Approx.overall diameter

Approx.mass

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

10

CC

3,9

3,08

0,7

0,5

1,4

12,3

204

16

CC

4,75

1,91

0,7

0,5

1,4

13,0

233

25

CC

6,0

1,20

0,9

0,5

1,4

14,6

297

35

CC

7,1

0,868

0,9

0,5

1,4

15,7

348

50

CC

8,3

0,641

1,0

0,5

1,4

17,1

414

70

CC

9,9

0,443

1,1

0,5

1,5

19,1

521

95

CC

11,7

0,320

1,1

0,5

1,6

21,1

644

120

CC

13,1

0,253

1,2

0,5

1,6

22,7

753

150

CC

14,7

0,206

1,4

0,5

1,7

24,9

896

185

CC

16,4

0,164

1,6

0,5

1,7

27,0

1055

240

CC

18,6

0,125

1,7

0,5

1,8

29,6

1292

300

CC

21,1

0,100

1,8

0,5

1,9

32,5

1551

400

CC

24,2

0,0778

2,0

0,5

2,0

36,6

1937

500

CC

27,0

0,0605

2,2

0,5

2,1

40,0

2364

630

CC

30,8

0,0469

2,4

0,5

2,3

44,6

2946

 

5.2 - CÁP AXV/DSTA - 2 ĐẾN 4 LÕI.                                               AXV/DSTA CABLE – 2 TO 4 CORES.

Ruột dẫn - Conductor

Chiều dày cách

điện danh định

  Chiều dày băng thép danh định

  Nominal thickness of steel tape

  Chiều dày vỏ danh định

  Nominal thickness of sheath

  Đường kính tổng gần đúng (*)

 Approx.overall diameter

   Khối lượng cáp gần đúng (*)

Approx.mass

  Tiết diện danh định

Kết cấu

  Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

  Điện trở DC tối đa ở 200C

Nominal area

Structure

Approx.conductor diameter

Max. DC resistance at 200C

Nominal thickness of Insulation

2

Lõi

core

3

Lõi

core

4

Lõi

core

2

Lõi

core

3

Lõi

core

4

Lõi

core

2

Lõi

core

3

Lõi

core

4

Lõi

core

2

Lõi

core

3

Lõi

core

4

Lõi

core

mm2

N0 /mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

mm

kg/km

10

CC

3,9

3,08

0,7

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,8

18,5

19,4

20,8

522

565

644

16

CC

4,75

1,91

0,7

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,8

19,1

20,1

21,7

483

554

649

25

CC

6,0

1,20

0,9

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,8

22,4

23,6

25,7

639

744

884

35

CC

7,1

0,868

0,9

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,8

24,6

26,0

28,3

762

898

1077

50

CC

8,3

0,641

1,0

0,2

0,2

0,2

1,8

1,8

1,9

27,4

29,0

31,9

926

1103

1349

70

CC

9,9

0,443

1,1

0,2

0,2

0,2

1,9

1,9

2,0

31,2

33,1

36,9

1179

1421

1785

95

CC

11,7

0,320

1,1

0,2

0,2

0,5

2,0

2,1

2,2

35,4

37,8

42,8

1505

1845

2790

120

CC

13,1

0,253

1,2

0,5

0,5

0,5

2,1

2,2

2,4

40,0

42,7

47,5

2268

2720

3375

150

CC

14,7

0,206

1,4

0,5

0,5

0,5

2,3

2,4

2,5

44,4

47,8

53,0

2696

3297

4032

185

CC

16,4

0,164

1,6

0,5

0,5

0,5

2,4

2,5

2,7

49,2

52,9

58,4

3228

3923

4817

240

CC

18,6

0,125

1,7

0,5

0,5

0,5

2,6

2,7

2,9

54,8

58,9

65,0

3920

4835

5959

300

CC

21,1

0,100

1,8

0,5

0,5

0,5

2,7

2,9

3,1

60,8

65,2

72,0

4708

5785

7155

400

CC

24,2

0,0778

2,0

0,5

0,5

0,5

3,0

3,1

3,4

68,4

73,5

81,8

5765

7102

8930

 – CC :  Ruột dẫn tròn xoắn ép chặt - Circular Compacted Stranded Conductor.

– (*)     : Giá trị tham khảo - Đây là giá trị ước tính đường kính, ước tính khối lượng sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác thiết kế, vận chuyển, lưu kho sản phẩm. Không phải là chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm.

– (*)     : Reference value - This is the value to estimate the overall diameter, estimate the mass of products for design purposes, transportation, storage products. Not a value for evaluate the quality of products.

Ngoài ra CADIVI cũng có thể sản xuất các loại cáp khác có kết cấu và tiêu chuẩn theo yêu cầu khách hàng.

Also, CADIVI can manufacture cables which have structure and standards in accordance with customer requirements.

 

5.3 - CÁP AXV/DSTA - 3 PHA + 1 TRUNG TÍNH.              AXV/DSTA CABLE – 3 PHASE +1 NEUTRAL CORES.

 

Tiết diện danh định

Lõi pha – Phase conductor

Lõi trung tính – Neutral conductor

Chiều dày băng thép danh định

Chiều dày vỏ danh định

Đường kính  tổng gần đúng (*)

  Khối lượng cáp gần đúng (*)

Tiết diện danh định

Kết cấu

  Đường kính ruột dẫn gần đúng (*)

 Chiều dày cách điện danh định

  Điện trở DC  tối đa ở 200C

Tiết diện danh định

Kết cấu

 Đường kính ruột  dẫn gần đúng (*)

Chiều dày cách điện danh định

   Điện trở DC    tối đa ở 200C

Nominal Area

Nominal  area

Structure

Approx. conductor  diameter

 Nominal  thickness   of Insulation

Max.DC resistance at 200C

Nominal  area

Structure

 Approx. conductor  diameter

 Nominal   thickness of Insulation

Max.DC resistance at 200C

Nominal  thickness of steel tape

Nominal  thickness of sheath

 Approx.overall diameter

Approx.mass

 

mm2

N0/mm

mm

mm

Ω/km

mm2

N0/mm

mm

mm

Ω/km

mm

mm

mm

kg/km

3x16 + 1x10

16

CC

4,75

0,7

1,91

10

CC

3,9

0,7

3,08

0,2

1,8

22,7

771

3x25 + 1x16

25

CC

6,0

0,9

1,20

16

CC

4,75

0,7

1,91

0,2

1,8

24,7

824

3x35 + 1x16

35

CC

7,1

0,9

0,868

16

CC

4,75

0,7

1,91

0,2

1,8

26,7

967

3x35 + 1x25

35

CC

7,1

0,9

0,868

25

CC

6,0

0,9

1,20

0,2

1,8

27,7

1028

3x50 + 1x25

50

CC

8,3

1,0

0,641

25

CC

6,0

0,9

1,20

0,2

1,8

30,2

1213

3x50 + 1x35

50

CC

8,3

1,0

0,641

35

CC

7,1

0,9

0,868

0,2

1,9

31,1

1277

3x70 + 1x35

70

CC

9,9

1,1

0,443

35

CC

7,1

0,9

0,868

0,2

2,0

34,9

1618

3x70 + 1x50

70

CC

9,9

1,1

0,443

50

CC

8,3

1,0

0,641

0,2

2,0

35,8

1684

3x95 + 1x50

95

CC

11,7

1,1

0,320

50

CC

8,3

1,0

0,641

0,5

2,1

40,5

2522

3x95 + 1x70

95

CC

11,7

1,1

0,320

70

CC

9,9

1,1

0,443

0,5

2,2

41,7

2660

3x120 + 1x70

120

CC

13,1

1,2

0,253

70

CC

9,9

1,1

0,443

0,5

2,3

44,9

3045

3x120 + 1x95

120

CC

13,1

1,2

0,253

95

CC

11,7

1,1

0,320

0,5

2,3

45,9

3178

3x150 + 1x70

150

CC

14,7

1,4

0,206

70

CC

9,9

1,1

0,443

0,5

2,4

49,1

3566

3x150 + 1x95

150

CC

14,7

1,4

0,206

95

CC

11,7

1,1

0,320

0,5

2,4

50,6

3724

3x185 + 1x95

185

CC

16,4

1,6

0,164

95

CC

11,7

1,1

0,320

0,5

2,6

54,8

4313

3x185 + 1x120

185

CC

16,4

1,6

0,164

120

CC

13,1

1,2

0,253

0,5

2,6

55,8

4445

3x240 + 1x120

240

CC

18,6

1,7

0,125

120

CC

13,1

1,2

0,253

0,5

2,8

60,9

5312

3x240 + 1x150

240

CC

18,6

1,7

0,125

150

CC

14,7

1,4

0,206

0,5

2,8

62,1

5478

3x240 + 1x185

240

CC

18,6

1,7

0,125

185

CC

16,4

1,6

0,164

0,5

2,8

63,4

5670

3x300 + 1x150

300

CC

21,1

1,8

0,100

150

CC

14,7

1,4

0,206

0,5

2,9

67,2

6332

3x300 + 1x185

300

CC

21,1

1,8

0,100

185

CC

16,4

1,6

0,164

0,5

3,0

68,7

6561

3x400 + 1x185

400

CC

24,2

2,0

0,0778

185

CC

16,4

1,6

0,164

0,5

3,2

75,8

7806

3x400 + 1x240

400

CC

24,2

2,0

0,0778

240

CC

18,6

1,7

0,125

0,5

3,2

77,7

8159

Sản phẩm tương tự

AXV/DATA − 0,6/1 kV & AXV/DSTA − 0,6/1 kV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC

AXV/DATA − 0,6/1 kV & AXV/DSTA − 0,6/1 kV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG KIM LOẠI, VỎ PVC

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết
AVV/AWA − 0,6/1 kV & AVV/SWA − 0,6/1 kV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC

AVV/AWA − 0,6/1 kV & AVV/SWA − 0,6/1 kV CÁP ĐIỆN LỰC, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN PVC, GIÁP SỢI KIM LOẠI, VỎ PVC

Giá: Liên hệ

Xem chi tiết